1. Alaska

  Alaska är en delstat i USA.

 2. Alaska Range

  Alaska Range, del av det Pacifiska bergsystemet i Nordamerika.
 3. alaska pollock

  alaska pollock, Theragra chalcogramma, art i familjen torskfiskar.
 4. Alaskabergen

  Alaskabergen, berg i Alaska, USA; för belägenhet se landskarta USA.
 5. Alaskaledningen

  Alaskaledningen, ett gigantiskt rörledningssystem för transport av naturgas från Prudhoe Bay i norra Alaska till förbrukare i Canada och USA.
 6. Alaskagolfen

  Alaskagolfen, den bukt i norra Stilla havet som avgränsas av Alaskas kust ungefär från Kodiaköns sydspets till Queen Charlotte-öarnas nordspets.
 7. alaskadunört

  alaskadunört, Epilobium ciliatum ssp. glandulosum eller Epilobium glandulosum, art inom familjen dunörtsväxter.
 8. Alaskaströmmen

  Alaskaströmmen, den nordliga grenen av den relativt varma Norra stillahavsströmmens fortsättning längs den amerikanska kusten.
 9. alaskan malamute

  alaskan malamute, amerikansk hundras inom FCI-grupp 5 (före 1994 inom gruppen spetsar).
 10. mask

  mask, dels lösansikte, avsett att ge bäraren ett annat utseende än det egna, dels skydd för ansiktet (t.ex. fäktmask, gasmask); ordet används också om maskliknande föremål med andra uppgifter (narkosmask, slaktmask).