1. Alaska

  Alaska, förkortat AK, delstat i nordvästra USA.

 2. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 3. norrsken

  norrsken är ett ljussken som man kan se ibland på nätterna i de nordliga delarna av jorden.
 4. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 5. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 6. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 7. Alaskaströmmen

  Alaskaströmmen, den nordliga grenen av den relativt varma Norra stillahavsströmmens fortsättning längs den amerikanska kusten.
 8. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 9. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 10. indianer

  indianer, amerinder, de folkslag som tillsammans med inuiter och aleuter utgör den amerikanska dubbelkontinentens ursprungsbefolkning (se Amerika).