1. Alaskaströmmen

  Alaskaströmmen, den nordliga grenen av den relativt varma Norra stillahavsströmmens fortsättning längs den amerikanska kusten.
 2. Alaska

  Alaska är en delstat i USA.

 3. Alaska Range

  Alaska Range, del av det Pacifiska bergsystemet i Nordamerika.
 4. alaska pollock

  alaska pollock, Theragra chalcogramma, art i familjen torskfiskar.
 5. mask

  mask, dels lösansikte, avsett att ge bäraren ett annat utseende än det egna, dels skydd för ansiktet (t.ex. fäktmask, gasmask); ordet används också om maskliknande föremål med andra uppgifter (narkosmask, slaktmask).
 6. norrsken

  norrsken är ett ljussken som man kan se ibland på nätterna i de nordliga delarna av jorden.
 7. brunbjörn

  brunbjörn är en art i djurfamiljen björnar.
 8. Alas.

  Alas., förkortning för Alaska (USA).
 9. Jukon

  Jukon, flod i Alaska, se Yukonfloden.
 10. kutchin

  kutchin, indianfolk i Alaska och norra Canada, se gwichin.