1. Albanien

  Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 3. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 4. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 5. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 6. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater 2020).

 7. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 8. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 9. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.