1. Albanien

  Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 3. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 4. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 5. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 6. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 7. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater 2020).

 8. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 9. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 10. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.