1. Albert Speer

  Speer, Albert, 1905–81, tysk arkitekt och politiker.
 2. Albert Schweitzer

  Schweitzer, Albert, 1875–1965, tysk teolog, filosof, läkare, missionär, musikforskare och organist, född i det då tyska, senare franska Elsass (Alsace), mottagare av Nobels fredspris 1952.
 3. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 4. Albert Alberts

  Alberts, Albert, 1911–95, nederländsk författare, kolonialtjänsteman i Nederländska Indien.
 5. Albert Camus

  Camus, Albert, född 7 november 1913, död 4 januari 1960, fransk författare, född i Algeriet, Nobelpristagare i litteratur 1957.
 6. Albert Szent-Györgyi

  Szent-Györgyi, Albert, 1893–1986, ungersk-amerikansk läkare och biokemist, professor i kemi i Szeged, Ungern, 1932–47, från 1947 verksam i USA.
 7. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 8. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 10. foton

  foton, ljuskvantum, ljusets och det elektromagnetiska fältets minsta energikvantum.