1. Albi

  Albi, huvudort i departementet Tarn, Occitanie, sydvästra Frankrike, 70 km nordöst om Toulouse.

 2. albigenser

  albigenser, benämning på kättare i och omkring staden Albi i sydvästra Frankrike under 1100–1300-talen.
 3. Albion

  Albion, antikt namn på Brittiska öarna utom Irland.
 4. Albinos

  Albinos, ca 150 e.Kr., grekisk filosof (platoniker).
 5. albinism

  albinism, ärftlig sjukdom med bristande bildning av pigment (melanin) i hud och hår.
 6. albitisering

  albitisering, metasomatisk omvandling av bergart som innebär att vissa mineral i den ursprungliga bergarten ersätts av albit.
 7. albitit

  albitit, bergart som huvudsakligen består av mineralet albit.
 8. Albin

  Albin, mansnamn, som motsvarar latin Albinus, troligen av latin albus ’vit’; möjligen en inhemsk motsvarighet till fornengelska Ælfwine.
 9. albium

  albium, tidigare alb, geologisk ålder, ca 112–100 miljoner år före nutid, omfattande yngsta delen av äldre epoken av perioden krita.
 10. Albiorix

  Albiorix, Saturnus XXVI, måne till planeten Saturnus, upptäckt 2000 med markbundet teleskop.