1. Albina

  Albina, stad i nordöstra Surinam; för belägenhet se landskarta Surinam.
 2. Albin

  Albin, mansnamn, som motsvarar latin Albinus, troligen av latin albus ’vit’; möjligen en inhemsk motsvarighet till fornengelska Ælfwine.
 3. Albin Amelin

  Amelin, Albin, född 25 januari 1902, död 8 februari 1975, målare och tecknare.
 4. Albin Johansson

  Johansson, Albin, 1886–1968, kooperatör, VD och styrelseordförande i Kooperativa förbundet (KF) 1924–59.
 5. Albin Lagerqvist

  Lagerqvist, Albin, 1915–91, fysiker, professor vid Stockholms universitet 1959–81.
 6. Albin Widén

  Widén, Albin, 1897–1983, författare, arkivarie, pressombudsman i Arbetsmarknadsstyrelsen 1949–55.
 7. Albin Hamberg

  Hamberg, Albin, 1875–1968, keramiker.
 8. Albin Ahrenberg

  Ahrenberg, Albin, 1889–1968, flygare.
 9. Albin Lindahl

  Lindahl, Albin, 1882–1968, skådespelare.
 10. Albin Zollinger

  Zollinger, Albin, 1895–1941, schweizisk (tyskspråkig) författare.