1. Alfhild

  Alfhild, kvinnonamn av nordiskt ursprung, sammansatt av alf ’lägre mytiskt väsen’ och hild ’strid’.
 2. Alfhild Agrell

  Agrell, Alfhild, född Martin, 1849–1923, författare.
 3. Alfhild Tamm

  Tamm, Alfhild, 1876–1959, läkare, specialist på talrubbningar, Sveriges första kvinnliga psykiater, med.lic. 1905, medicine hedersdoktor 1951; jämför släktartikel Tamm.
 4. Alva

  Alva, kvinnonamn, femininform av Alf och Alvar samt kortform av Alfhild.
 5. det moderna genombrottet

  det moderna genombrottet, periodbegrepp främst tillämpat inom nordisk litteraturhistoria för tiden 1870–1905.
 6. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 7. sedlighetsdebatten

  sedlighetsdebatten, litterär fejd i Norden under 1880-talet.
 8. åttiotalet

  åttiotalet, litteraturhistorisk benämning på 1880-talets svenska litteratur och författare.
 9. foniatri

  foniatri, läran om röst-, tal- och språkrubbningar.
 10. språkstörning

  språkstörning, störning av olika språkfunktioner.