1. Alfhild

  Alfhild, kvinnonamn av nordiskt ursprung, sammansatt av alf ’lägre mytiskt väsen’ och hild ’strid’.
 2. Alfhild Agrell

  Agrell, Alfhild, född Martin, 1849–1923, författare.
 3. det moderna genombrottet

  det moderna genombrottet, periodbegrepp främst tillämpat inom nordisk litteraturhistoria för tiden 1870–1905.
 4. sedlighetsdebatten

  sedlighetsdebatten, litterär fejd i Norden under 1880-talet.
 5. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 6. åttiotalet

  åttiotalet, litteraturhistorisk benämning på 1880-talets svenska litteratur och författare.
 7. språkstörning

  språkstörning, störning av olika språkfunktioner.
 8. Alva

  Alva, kvinnonamn, femininform av Alf och Alvar samt kortform av Alfhild.
 9. Alfhild Tamm

  Tamm, Alfhild, 1876–1959, läkare, specialist på talrubbningar, Sveriges första kvinnliga psykiater, med.lic. 1905, medicine hedersdoktor 1951; jämför släktartikel Tamm.
 10. logopedi

  logopedi, vetenskapsområde som omfattar diagnostisering och behandling av alla slag av röstrubbningar och talrubbningar samt språkstörningar hos vuxna och barn.