1. Alfrida

  Alfrida, kvinnonamn, sidoform till Alfrid, som i förleden kan innehålla antingen all, alf eller tyska adal ’ädel’ och namnelementet - frid ’skön’, ursprungligen ’älskad’.
 2. Alfred

  Alfred, mansnamn av engelskt ursprung; motsvarar fornengelska Ælfræd (av ælf ’alf’ och ræd ’råd’).
 3. Frida

  Frida, kvinnonamn, dels av nordiskt ursprung med betydelsen ’den sköna’, dels kortform av skilda namn innehållande Fride- och - frida, t.ex. Frideborg och Alfrida.
 4. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.