1. Ali

  Ali (˙Alī ibn Abī Ṭālib), cirka 600–ca 661, kusin till Muhammed och en av de första som antog islam.

 2. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 3. Ali Baba

  Ali Baba är huvudpersonen i sagan om ”Ali Baba och de fyrtio rövarna”.
 4. Muhammad Ali

  Ali, Muhammad (till 1965 Cassius Clay), 1942–2016, amerikansk boxare, symbolgestalt i de svartas jämlikhetskamp.

 5. ALI

  ALI, Annual Limit on Intake, tidigare använt begrepp som avsåg den mängd (mätt i becquerel) av ett radioaktivt ämne som, om det tillfördes kroppen oralt, genom inhalation eller via huden gav en strålningsdos av 50 millisievert (mSv) per år.
 6. Alice i underlandet

  Alice i underlandet är en berättelse om den lilla flickan Alice som hamnar i ett märkligt land med talande djur, levande spelkortskungar och många andra underliga figurer.
 7. alibi

  alibi, (bevis för) vistelse på annan ort än brottsplatsen vid tidpunkten för ett brott; i överförd bemärkelse ursäktande motivering för ett visst handlingssätt eller ställningstagande.
 8. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 9. Alice Munro

  Munro, Alice, född Laidlaw 1931, kanadensisk författare, Nobelpristagare i litteratur 2013.
 10. alifatisk förening

  alifaʹtisk förening, alifatmättad eller omättad kemisk organisk förening som innehåller öppna eller ringformiga strukturer men inte någon bensenring.