1. Ali

  Ali är en mycket viktig person inom islam.
 2. ALI

  ALI, Annual Limit on Intake, tidigare använt begrepp som avsåg den mängd (mätt i becquerel) av ett radioaktivt ämne som, om det tillfördes kroppen oralt, genom inhalation eller via huden gav en strålningsdos av 50 millisievert (mSv) per år.
 3. Ali Baba

  Ali Baba är huvudpersonen i sagan om ”Ali Baba och de fyrtio rövarna”.
 4. Ali Hyder

  Hyder Ali, indisk krigare och furste, se Haydar Ali.
 5. Ali Muhammad

  Ali Muhammad, 1769–1849, pascha av Egypten, se Muhammad Ali.
 6. ALI-RATI

  ALI-RATI, Arbetsledareinstitutet-Rationaliseringstekniska institutet, tidigare namn på MGruppen.
 7. Ali-Sabieh

  Ali-Sabieh, stad i södra Djibouti; för belägenhet se landskarta Djibouti.
 8. Ali-Bajramly

  Ali-Bajramly, stad i östra Azerbajdzjan; för belägenhet se landskarta Azerbajdzjan.
 9. Ali Bey

  Ali Bey ( ˙Alī Bey), 1728–73, mamlukhövding i Egypten under osmansk överhöghet.
 10. Ali Paşa

  Ali Paşa, ”Lejonet av Janina”, 1744–1822, albansk stråtrövare som av den osmanske sultanen i Konstantinopel lyckades bli erkänd som pascha av Janina i norra Grekland (1788).