1. Sichote-Alin

  Sichote-Alin, bergskedja i sydöstra Ryska federationen utmed Japanska havet.

 2. Karin Alin

  Alin, Karin, 1892–1974, översättare, lärare.
 3. Oscar Alin

  Alin, Oscar, 1846–1900, statsvetare och politiker, skytteansk professor i Uppsala från 1882.
 4. Cecilia Rydinger Alin

  Rydinger Alin, Cecilia, född Rydinger 1961, dirigent, professor i orkesterdirigering vid Musikhögskolan i Stockholm sedan 2007 och dess rektor sedan 2013 (tillförordnad från 2012).

 5. Alina Ibragimova

  Ibragimova, Alina, född 1985, rysk violinist.

 6. Šalčininkai

  Šalčininkai, stad i sydöstra Litauen; för belägenhet se landskarta Litauen.
 7. alinea

  alinea, det korrekturtecken som markerar utgångsrad och nytt stycke med indrag.
 8. alinea

  alinea, tecken som i äldre tryck markerar början av en ny tankeföljd i en löpande text.
 9. Alindao

  Alindao, stad i Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.
 10. Alingsås

  Alingsås, församling i Skara stift, Alingsås kommun, belägen nordöst om sjön Mjörn; 28 273 invånare (2016).