1. Alingsås manufakturverk

  Alingsås manufakturverk, textilfabrik, grundad av Jonas Alström (efter 1751 Alströmer), som efter studier av textilindustri i bl.a. England erhöll privilegier för manufakturtillverkning 1724.
 2. Alingsås

  Alingsås är namnet på dels en kommun i Västergötland och dels på centralorten i denna kommun.

 3. Karin Alin

  Alin, Karin, 1892–1974, översättare, lärare.
 4. Oscar Alin

  Alin, Oscar, 1846–1900, statsvetare och politiker, skytteansk professor i Uppsala från 1882.
 5. alinea

  alinea, det korrekturtecken som markerar utgångsrad och nytt stycke med indrag.
 6. Alingsås Tidning

  Alingsås Tidning, liberal morgontidning i Alingsås, grundad 1865 under namnet Alingsås Weckoblad.

 7. Sichote-Alin

  Sichote-Alin, bergskedja i sydöstra Ryska federationen utmed Japanska havet.

 8. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 9. Alina Ibragimova

  Ibragimova, Alina, född 1985, rysk violinist.

 10. Alindao

  Alindao, stad i Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.