1. Alistair MacLean

  MacLean, Alistair Stuart, 1922–87, brittisk författare, verksam även under pseudonymen Ian Stuart.
 2. Alison Knowles

  Knowles, Alison, född 1933, amerikansk konstnär.
 3. shia

  shia är en riktning inom islam.

 4. Kairo

  Kairo, arabiska al-Qāhira, huvudstad i Egypten, belägen vid Nilen 15 km söder om Nildeltat; 9,3 miljoner invånare (2019), med förstäder 19,5 miljoner.

 5. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 6. kalif

  kalif. Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al-Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten.
 7. Alismataceae

  Alismataceae, det vetenskapliga namnet på familjen svaltingväxter.
 8. Aliso

  Aliso, romerskt kastell vid floden Lippe i nuvarande Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
 9. Alisterus

  Alisterus, det vetenskapliga namnet på papegojsläktet kungsparakiter.
 10. Alisma

  Alisma, det vetenskapliga namnet på växtsläktet svaltingar.