1. Alkman

  Alkman (grekiska Alkman), 600-talet f.Kr., grekisk skald, möjligen från Sardes men verksam i Sparta.
 2. Edvard Alkman

  Alkman, Edvard, 1867–1937, kritiker och tidningsman.
 3. Keÿx

  Keÿx , i grekisk myt make till Halkyone.
 4. Eva von Zweigbergk

  von Zweigbergk, Eva, signaturen Colomba, född Alkman, 1906–84, journalist, författare; dotter till Edvard Alkman, svärdotter till Otto von Zweigbergk.

 5. körlyrik

  körlyrik, antik diktform med blomstringstid ca 650–ca 450 f.Kr.
 6. Göteborgs-Posten

  Göteborgs-Posten, GP, liberal daglig morgontidning.

 7. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater definieras här som grekernas litteratur och teater under antiken; för senare perioder, se Grekland (Litteratur, drama och teater).
 8. Sparta

  Sparta, nygrekiska Sparti, stad på södra Peloponnesos, Grekland; 14 400 invånare (2010).