1. Allah

  Allah är det allmänna arabiska ordet för ”Den Ende Guden”, också brukat av arabisktalande kristna och judar.
 2. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 3. kalif

  kalif. Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al-Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten.
 4. mihrab

  mihrab, miḥrāb, nisch som anger den islamiska böneriktningen till Mekka ( qibla).
 5. huthirebellerna

  huthirebellerna, huthier, al-Ḥūthī, jeminitisk shiitisk (zayditisk) politisk-religiös rörelse, vars officiella namn är Ansar Allah (’Guds hjälpare’), tidigare al-Shabab al-Muminin (’Troende ungdom’).

 6. nationaldag

  nationaldag är ett lands högtidsdag, som firas en gång om året till minne av en stor historisk händelse.
 7. Abu Bakr

  Abu Bakr ( Abū Bakr ˙Abd Allāh), kallad as-Siddiq (’den trofaste’), född ca 573, död 634, den förste kalifen.
 8. Kuwait

  Kuwait, stat vid nordvästra Persiska viken.

 9. Hizbullah

  Hizbullah, Ḥizb Allāh, shiitisk islamistisk rörelse i Libanon, med nära förbindelser med Iran (jämför hizbullah).
 10. Black Muslim-rörelsen

  Black Muslim-rörelsen, Black Muslims eller Nation of Islam, ny religion med starka inslag av svart nationalism, grundad i Detroit 1930 av W.D. Fard, senare känd som Master Farrad Muhammad.