1. Allah

  Allah är det allmänna arabiska ordet för ”Den Ende Guden”, också brukat av arabisktalande kristna och judar.
 2. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 3. kalif

  kalif. Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al-Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten.
 4. Birka

  Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats på Björkö i Mälaren.

 5. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.

 6. huthirebellerna

  huthirebellerna, huthier, al-Ḥūthī, jeminitisk shiitisk (zayditisk) politisk-religiös rörelse, vars officiella namn är Ansar Allah (’Guds hjälpare’), tidigare al-Shabab al-Muminin (’Troende ungdom’).

 7. Black Muslim-rörelsen

  Black Muslim-rörelsen, Black Muslims eller Nation of Islam, ny religion med starka inslag av svart nationalism, grundad i Detroit 1930 av W.D. Fard, senare känd som Master Farrad Muhammad.
 8. Kuwait

  Kuwait, stat vid nordvästra Persiska viken.

 9. al-Hakim bi-Amr Allah

  al-Hakim bi-Amr Allah ( al-Ḥākim bi-Amr Allāh), 985–1021, från 996 kalif inom den shiitiska fatimiddynastin i Egypten.
 10. Avicenna

  Avicenna ( Ibn Sina, arabiska Abū ūAlī al-Ḥussain ibn ˙Abd Allāh ibn Sīnā), född ca 980, död 1037, persiskspråkig filosof, läkare och vetenskapsman, född nära Buchara i nuvarande Uzbekistan.