1. alltid

  alltid [al`- el. al´-] adv. ORDLED: all--tid
  Svensk ordbok
 2. Alltid redo

  Alltid redo, scouternas lösen.
 3. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.

 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.
 6. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 7. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 8. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 9. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.

 10. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.