1. ALMA

  ALMA, förkortning för Astrid Lindgren Memorial Award, se Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
 2. ALMA

  ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, radioastronomiskt teleskop i Atacamaöknen i Chile och det största i sitt slag.

 3. Alma

  Alma, kvinnonamn av spanskt ursprung, enligt mångas mening av latinets almus ’mild’, enligt andras mening dock av spanska alma ’själ’.
 4. Almarestäket

  Almarestäket, gods beläget på Stäkesön i östra Mälaren, Uppland (Stockholms län).
 5. Alma Johansson

  Johansson, Alma, född 29 oktober 1881, död 31 december 1974, sjuksköterska och missionär i Osmanska riket, vittne till det armeniska folkmordet 1915.
 6. alma mater

  alma mater, hos romerska diktare benämning på flera gudinnor, bl.a. Venus; även bildlig benämning på universitet.
 7. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 8. Alma-Ata-deklarationen

  Alma-Ata-deklarationen, deklaration om ”Hälsa för alla”, antagen av Världshälsoorganisationen (WHO) 1978 vid en konferens i Alma-Ata, Kazakstan.
 9. Alma

  Alma, flod på Krim.
 10. Alma-Ata

  Alma-Ata, Almaty, stad i sydöstra Kazakstan.