1. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 2. Almqvist & Wiksell Tryckeri AB

  Almqvist & Wiksell Tryckeri AB, tidigare boktryckeri grundat 1839 och inköpt 1882 av Robert Almqvist ( 1857–1938) och Julius Wiksell ( 1855–97), 1888 ombildat till Almqvist & Wiksell Boktryckeri AB.
 3. Almqvist & Wiksell Förlag AB

  Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, tidigare bokförlag.
 4. Bertil Almqvist

  Almqvist, Bertil, pseudonymerna Bertila och Trallgöken, 1902–72, författare och skämttecknare.
 5. romantik

  romantik kallas en riktning inom kulturen från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 6. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 7. Ester Almqvist

  Almqvist, Ester, 1869–1934, konstnär.
 8. Osvald Almqvist

  Almqvist, Osvald, 1884–1950, arkitekt.
 9. Kurt Almqvist

  Almqvist, Kurt, 1912–2001, författare, fil.dr i romanska språk; brorson till Osvald Almqvist.
 10. Casten Almqvist

  Almqvist, Casten, född 1962, mediechef.