1. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 2. SLU Alnarp

  SLU Alnarp, se Alnarp.
 3. Alnarpsparken

  Alnarpsparken, park i Lomma kommun, Skåne län.
 4. Alnarpssänkan

  Alnarpssänkan, Alnarpsdalen, dalsänka i Sydvästskånes kritberggrund.
 5. Alnarpsströmmen

  Alnarpsströmmen, en av de större grundvattenförekomsterna i Skåne.
 6. Alnarpsfloden

  Alnarpsfloden, Bärnstensfloden, forntida flod som avsatt mäktiga lager av sand i den dalformiga Alnarpssänkan i sydvästra Skåne.
 7. statshortonom

  statshortonom, titel för innehavare av högre vetenskaplig tjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Umeå, Alnarp och Balsgård inom tillämpade områden avseende trädgårdsvetenskap.
 8. Robert Lamm

  Lamm, Robert, 1905–89, lantbruksforskare, statshortonom vid Statens trädgårdsförsök, Alnarp, 1938–63, professor i köksväxtodling vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, 1963–71; jämför släktartikel Lamm.
 9. mejeriingenjör

  mejeriingenjör, högskoleutbildad ingenjör som fram till 1960-talet utbildades vid Alnarps mejeriinstitut.
 10. statsagronom

  statsagronom, titel på innehavare av högre vetenskaplig tjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Umeå och Alnarp inom tillämpade forskningsområden avseende markvetenskap, växtodling, växtskydd, husdjur, byggnadsteknik och ekonomi.