1. Alnarpsparken

  Alnarpsparken, park i Lomma kommun, Skåne län.
 2. Alnarpssänkan

  Alnarpssänkan, Alnarpsdalen, dalsänka i Sydvästskånes kritberggrund.
 3. Alnarpsströmmen

  Alnarpsströmmen, en av de större grundvattenförekomsterna i Skåne.
 4. Alnarpsfloden

  Alnarpsfloden, Bärnstensfloden, forntida flod som avsatt mäktiga lager av sand i den dalformiga Alnarpssänkan i sydvästra Skåne.
 5. köksväxtodling

  köksväxtodling, odling av grönsaker, rotfrukter och kryddväxter som kommer till användning i matlagningen.

 6. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 7. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 8. lingon

  lingon, lingbär, kröson, Vaccinium vitis-idaea, art i familjen ljungväxter.
 9. hortonom

  hortonom, examenstitel 1933–63 vid den högre trädgårdskursen vid Alnarp, 1963–77 vid Lantbrukshögskolan och sedan 1977 vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.
 10. SLU Alnarp

  SLU Alnarp, se Alnarp.