1. Caleb Althin

  Althin, Caleb, 1866–1919, konstnär och lärare.
 2. Torsten Althin

  Althin, Torsten, 1897–1982, museiman; brorson till Caleb Althin.
 3. Althins målarskola

  Althins målarskola, privat målarskola, grundad 1896 av Caleb Althin.
 4. Axel F Enström

  Enström, Axel F redrik, 1875–1948, elektroingenjör och forskare, grundare av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 5. Tekniska museet

  Tekniska museet, museum i Stockholm.
 6. Carl Edvard Johansson

  Johansson, Carl Edvard,Mått-Johansson”, född 15 mars 1864, död 30 september 1943, uppfinnare inom den verkstadstekniska precisionsmätningstekniken.
 7. KemaNobel

  KemaNobel, till 1984 moderbolag i Sveriges största kemikoncern, som detta år förvärvades av Penserägda AB Bofors och integrerades i nya Nobel Industrier.
 8. Gustaf de Laval

  de Laval, Gustaf, 1845–1913, ingenjör och industriman, född i Orsa.

 9. tekniskt museum

  tekniskt museum, museum som samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö med tonvikt på teknik och vetenskap.
 10. Teknik för Alla

  Teknik för Alla, allmänteknisk tidskrift.