1. Althins målarskola

  Althins målarskola, privat målarskola, grundad 1896 av Caleb Althin.
 2. Tekniska museet

  Tekniska museet, museum i Stockholm.
 3. Caleb Althin

  Althin, Caleb, 1866–1919, konstnär och lärare.
 4. Torsten Althin

  Althin, Torsten, 1897–1982, museiman; brorson till Caleb Althin.
 5. Teknik för Alla

  Teknik för Alla, allmänteknisk tidskrift.
 6. tekniskt museum

  tekniskt museum, museum som samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö med tonvikt på teknik och vetenskap.
 7. Axel F Enström

  Enström, Axel F redrik, 1875–1948, elektroingenjör och forskare, grundare av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 8. KemaNobel

  KemaNobel, till 1984 moderbolag i Sveriges största kemikoncern, som detta år förvärvades av Penserägda AB Bofors och integrerades i nya Nobel Industrier.
 9. Gustaf de Laval

  de Laval, Gustaf, 1845–1913, ingenjör och industriman, född i Orsa.

 10. Carl Edvard Johansson

  Johansson, Carl Edvard,Mått-Johansson”, född 15 mars 1864, död 30 september 1943, uppfinnare inom den verkstadstekniska precisionsmätningstekniken.