1. Althins målarskola

  Althins målarskola, privat målarskola, grundad 1896 av Caleb Althin.
 2. Caleb Althin

  Althin, Caleb, 1866–1919, konstnär och lärare.
 3. Torsten Althin

  Althin, Torsten, 1897–1982, museiman; brorson till Caleb Althin.
 4. Tekniska museet

  Tekniska museet, museum i Stockholm.
 5. Teknik för Alla

  Teknik för Alla, allmänteknisk tidskrift.
 6. Axel F Enström

  Enström, Axel F redrik, 1875–1948, elektroingenjör och forskare, grundare av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 7. Carl Edvard Johansson

  Johansson, Carl Edvard,Mått-Johansson”, född 15 mars 1864, död 30 september 1943, uppfinnare inom den verkstadstekniska precisionsmätningstekniken.
 8. KemaNobel

  KemaNobel, till 1984 moderbolag i Sveriges största kemikoncern, som detta år förvärvades av Penserägda AB Bofors och integrerades i nya Nobel Industrier.
 9. Gustaf de Laval

  de Laval, Gustaf, 1845–1913, ingenjör och industriman, född i Orsa.

 10. tekniskt museum

  tekniskt museum, museum som samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö med tonvikt på teknik och vetenskap.