1. Alunda

  Alunda, tätort i Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län), 35 km nordöst om Uppsala; 2 506 invånare (2016).

 2. Alunda

  Alunda, församling i Uppsala stift, Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län); 3 957 invånare (2016).

 3. Östhammar

  Östhammar, kommun i Uppland (Uppsala län).

 4. Per Larsson Åkerman

  Åkerman, Per Larsson, 1826–76, orgelbyggare.
 5. ingalunda

  ing`alunda adv. ORDLED: inga--lunda
  Svensk ordbok