1. Alvin Ailey

  Ailey, Alvin, 1931–89, amerikansk koreograf, utbildad hos Lester Horton, Martha Graham och Hanya Holm.
 2. Alvin Hansen

  Hansen, Alvin, 1887–1975, amerikansk ekonom, professor vid University of Minnesota 1923–37 och vid Harvard University 1937–56.
 3. Alvin E Roth

  Roth, Alvin Eliot, född 1951, amerikansk nationalekonom, professor vid Harvard University, Boston, USA.
 4. Alvin M Liberman

  Liberman, Alvin Meyer, 1917–2000, amerikansk språkpsykolog, chef för Haskins Laboratories, New Haven, Connecticut, 1975–86, även verksam vid Yale University.
 5. Alvin Langdon Coburn

  Coburn, Alvin Langdon, 1882–1966, amerikansk-brittisk fotograf.
 6. Alvinus

  Alvinus, ca 1400, nederländsk diktare och rättslärd.
 7. Hjalmar Alving

  Alving, Hjalmar, 1877–1958, språkforskare, fil.dr, rektor vid Whitlockska samskolan 1919–29.
 8. Fanny Alving

  Alving, Fanny, född Lönn, pseudonymerna Maja X och Ulrik Uhland, 1874–1955, författare.
 9. Barbro Alving

  Alving, Barbro, signaturen Bang, 1909–87, journalist, dotter till Fanny och Hjalmar Alving.
 10. Mark Liberman

  Liberman, Mark, född 1947, amerikansk språkforskare, chef för språklig forskning vid AT&T Bell Laboratories 1987–90, professor vid University of Pennsylvania, Philadelphia, sedan 1990; son till Alvin Liberman.