1. Aminoff

  Aminoff, ursprungligen en rysk släkt.
 2. Marianne Aminoff

  Aminoff, Marianne, 1916–84, skådespelerska; jämför släktartikel Aminoff.
 3. Gregori Aminoff

  Aminoff, Gregori, 1883–1947, mineralog, professor och intendent vid Naturhistoriska riksmuseets mineralogiska avdelning från 1923; jämför släktartikel Aminoff.
 4. Johan Fredrik Aminoff

  Aminoff, Johan Fredrik, 1757–1842, militär och politiker, en av Gustav III:s gunstlingar; jämför släktartikel Aminoff.
 5. Valdemar Langlet

  Langlet, Valdemar, 1872–1960, journalist och författare, chefsdelegat för Svenska röda korset i Budapest 1944–45; son till Emil Viktor och Matilda Langlet.
 6. kristallografi

  kristallografi, läran om kristallerna, ett ämne med nära anknytning till kemi, biologi, mineralogi och fysik.