1. Anatolien

  Anatolien, annan benämning på Mindre Asien.
 2. folkmordet på armenierna

  folkmordet på armenierna, massmord på den armeniska befolkningen i Osmanska riket, förövat av en inre krets inom det styrande ungturkiska partiet Kommittén för enhet och framsteg och dess medhjälpare 1915–17.
 3. tempel

  tempel, kultbyggnad eller gudahus, vanligen gällande utomkristna förhållanden.
 4. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.
 5. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 6. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 7. Kronos

  Kronos, i grekisk mytologi den yngste och den främste av titanerna, son till Gaia (jorden) och Uranos (himlen).
 8. islamisk konst

  islamisk konst, konst som skapats inom det islamiska kulturområdet, dvs. där islam är dominerande religion.
 9. Mehmet II

  Mehmet II, kallad ”Mehmed Erövraren” ( Fatih), 1432–81, osmansk sultan 1444–46 och från 1451, son till Murad  II.
 10. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.