1. anatomi

  anatomi, vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas byggnad.
 2. mikroskopisk anatomi

  mikroskopisk anatomi, den del av anatomin som studeras med hjälp av mikroskop, speciellt uppbyggnaden av kroppens vävnader och celler.
 3. anatomisk teater

  anatomisk teater, amfiteaterformad lokal, avsedd att ge en stor publik möjlighet att följa anatomiska dissektioner, vilka förr betraktades som en sorts skådespel.
 4. topografisk anatomi

  topografisk anatomi, läran om organens och de olika strukturernas inbördes lägen i kroppens olika delar.
 5. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 6. jämförande anatomi och embryologi

  jämförande anatomi och embryologi, biologisk vetenskap där man jämför olika organismers byggnad och embryoutveckling.
 7. anatomi

  anatomi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: ana-tom-in
  Svensk ordbok
 8. patologisk anatomi

  patologisk anatomi, äldre benämning på patologi.
 9. rasbiologi

  rasbiologi, äldre benämning på forskning om människans arvsförhållanden.
 10. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.