1. Erik Andrén

  Andrén, Erik, 1904–84, kulturhistoriker och museiman, verksam vid Nordiska museet och Skansen 1929–70.
 2. Åke Andrén

  Andrén, Åke, 1917–2007, teolog, professor i praktisk teologi i Uppsala 1954–83; bror till Carl-Gustaf Andrén.
 3. Erik Andrén

  Andrén (före 1966 Storskrubb), Erik, 1920–89, finlandssvensk författare, timmerman.
 4. Nils Andrén

  Andrén, Nils, 1918–2004, statsvetare, professor vid Köpenhamns universitet 1967–69, chef för institutet för säkerhetspolitik vid Försvarets forskningsanstalt 1970–83.
 5. Vicke Andrén

  Andrén, Victor ( Vicke), 1856–1930, konstnär.
 6. Arvid Andrén

  Andrén, Arvid, 1902–99, antikvetare, docent vid Lunds och Stockholms universitet, professors namn 1964.
 7. Georg Andrén

  Andrén, Georg, 1890–1969, statsvetare och politiker (högerman), professor vid Göteborgs högskola 1929–52.
 8. Carl-Gustaf Andrén

  Andrén, Carl-Gustaf, 1922–2018, teolog, professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet 1967–80, rektor där 1977–80, universitetskansler 1980–87; bror till Åke Andrén.

 9. Sven-Gunnar Andrén

  Andrén, Sven-Gunnar, 1913–2004, pianist och dirigent, konstnärlig ledare för Norrköpings Orkesterförening, senare Norrköpings Symfoniorkester, 1964–86.
 10. andre

  andre se annan
  Svensk ordbok