1. Angelika

  Angelika, kvinnonamn, av latinets angelica ’den änglalika’.
 2. Angelika Klüssendorf

  Klüssendorf, Angelika, född 1958, tysk författare.
 3. angelikarot

  angelikarot, roten av växtarten kvanne, Angelica archangelica, och i första hand fjällkvanne, den underart som förekommer i fjällen.
 4. Angela

  Angela, kvinnonamn av italienskt ursprung, bildat antingen av angelo ’ängel’ (av äldre Angelina) eller som kortform till Angelika.
 5. Bernhard Elis Malmström

  Malmström, Bernhard Elis, 1816–65, författare, professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria i Uppsala från 1859, ledamot av Svenska Akademien från 1849.
 6. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.