1. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 2. Anna

  Anna, jungfru Marias moder enligt det apokryfiska Jakobsevangeliet, vilket också namnger fadern, Joakim.
 3. Anna Lindh-mordet

  Anna Lindh-mordet, benämning på mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003.

 4. Anna

  Anna, 1545–1610, svensk prinsessa, dotter till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 5. Anna

  Anna, kvinnonamn som enligt somliga motsvarar det hebreiska Hanna (med betydelsen ’nåd’), enligt andra ett på många håll förekommande ord för ’mamma’.
 6. Anna Politkovskaja

  Politkovskaja, Anna, 1958–2006, rysk journalist och författare.

 7. Anna Karenina

  Anna Karenina, roman av Lev Tolstoj, utgiven 1873–77.

 8. Anna Boberg

  Boberg, Anna, född Scholander, 1864–1935, målare, konsthantverkare, dotter till F.W. Scholander, gift från 1888 med Ferdinand Boberg.
 9. Anna Lindh

  Lindh, Anna, 1957–2003, politiker (socialdemokrat), statsråd från 1994, först miljöminister och från 1998 utrikesminister, riksdagsledamot 1982–85 och från 1998.
 10. Anna Stuart

  Anna Stuart (engelska Anne), 1665–1714, drottning av både England och Skottland 1702, efter realunionen 1707 drottning av Storbritannien och Irland.