1. Anne Sofie von Otter

  von Otter, Anne Sofie, född 1955, opera- och konsertsångerska (mezzosopran), hovsångerska 1995, sonsons dotter till Fredrik von Otter.

 2. Anne Swärd

  Swärd, Anne, född 1969, författare, kulturskribent och illustratör, ledamot av Svenska Akademien sedan 2019.

 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. Anne Frank

  Frank, Annelies Marie (Anne), 1929–45, tysk judisk flicka, känd för sin dagbok.

 5. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 6. Anne-Sofie Nielsen

  Nielsen, Anne-Sofie, född 1948, dramatiker, skådespelerska och författare.
 7. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 10. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.