1. Ann-Sofie Ohlander

  Ohlander (tidigare gift Kälvemark), Ann-Sofie, född 1941, professor i historia vid högskolan i Örebro 1995–2006.
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. Anne Frank

  Frank, Annelies Marie (Anne), 1929–45, tysk judisk flicka, känd för sin dagbok.

 4. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 5. Ann-Sofie Back

  Back, Ann-Sofie, född 1971, kläddesigner verksam i London.
 6. Ann-Sofi Sidén

  Sidén, Ann-Sofi, född 1962, konstnär, sedan 1994 delvis verksam i New York.
 7. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 10. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.