1. Ansgar

  Ansgar var en munk och missionär som spred kristendomen i Skandinavien på 800-talet.
 2. Ansgar

  Ansgar, mansnamn av tyskt ursprung, sammansatt av fornhögtyska ans- ’gud’ och gar, ger ’spjut’.
 3. Ansgarsringen

  Ansgarsringen, en 1931 instiftad bön- och arbetsgemenskap med syfte att stärka det enskilda fromhetslivet.
 4. Ansgariiföreningar

  Ansgariiföreningar , föreningar för inre och yttre mission, framsprungna ur den nyevangeliska väckelsen.
 5. S:t Ansgars stiftelse

  S:t Ansgars stiftelse, stiftelse bildad 1949 för att skapa ett studenthem i Uppsala med kyrka och egen präst.
 6. Svenska kyrkans kursgård Ansgarsliden

  Svenska kyrkans kursgård Ansgarsliden, Sigtuna, 1922–77 Svenska kyrkans lekmannaskola, kursgård för lekmän inom Svenska kyrkan vilken kom att ingå i Svenska Kyrkans utbildningscentrum när detta bildades 1986.
 7. Ebo

  Ebo (Ebbo) av Reims, död 851, frankisk ärkebiskop, missionär.

 8. Rimbert

  Rimbert, död 888, tysk prelat, från 865 Ansgars efterträdare som ärkebiskop av Hamburg–Bremen och författare till en biografi om denne, Vita Anskarii (”Ansgars liv”, svensk översättning i ”Boken om Ansgar”, 1986).
 9. Anselm

  Anselm, mansnamn av tyskt ursprung, sammansatt av fornhögtyska ans- ’gud’ och helm ’hjälm’.
 10. Roskildekrönikan

  Roskildekrönikan, den äldsta sammanhängande framställningen av Danmarks historia, författad i Roskilde mellan 1139 och 1143 och omfattande tiden från Ansgar till 1137.