1. Guillaume Apollinaire

  Apollinaire, Guillaume, pseudonym för Wilhelm Apolinaris Kostrowicki, 1880–1918, fransk poet av italiensk-polsk härstamning.
 2. L’Esprit Nouveau

  L’Esprit Nouveau, fransk avantgardetidskrift utgiven 1920–25.
 3. Sic

  Sic, fransk avantgardistisk litteraturtidskrift utgiven 1916–19.
 4. Bateau-Lavoir

  Bateau-Lavoir, le Bateau-Lavoir, öknamn på ett nedslitet, senare brunnet hus på Rue Ravignan i Montmartre, Paris, där flera konstnärer, bl.a. Picasso, bodde i början av 1900-talet.
 5. Louis Marcoussis

  Marcoussis, Louis, egentligen Ludwig Markus, 1883–1941, polsk-fransk konstnär.
 6. Tristan Corbière

  Corbière, Tristan, pseudonym för Édouard Joachim Corbière, 1845–75, fransk författare.
 7. Marie Laurencin

  Laurencin, Marie, 1883–1956, fransk målare, grafiker, illustratör och författare.
 8. Mário de Andrade

  Andrade, Mário de, 1893–1945, brasiliansk författare och musikforskare, bror till Oswald de Andrade.
 9. orfism

  orfism, orfisk kubism , term lanserad av Apollinaire 1912–13 som benämning på en modernistisk konstriktning med Robert Delaunay som upphovsman.
 10. Blaise Cendrars

  Cendrars, Blaise, pseudonym för Frédéric Sauser, 1887–1961, fransk författare av schweiziskt ursprung.