1. arbetskraft

  arbetskraft, summan av antalet sysselsatta och öppet arbetslösa, dvs. de personer som har eller söker arbete.
 2. arbetskraft

  arbetskraft, enligt marxistiskt språkbruk är arbetskraft (arbetsförmåga) en vara som arbetaren säljer till kapitalisten.
 3. arbetskraftsinvandring

  arbetskraftsinvandring, invandring, permanent eller tillfällig, av arbetskraft till ett land.

 4. arbetskraftstalet

  arbetskraftstalet, egentligen relativa arbetskraftstalet, tal som anger storleken av arbetskraften, uttryckt i procent av befolkningens storlek.
 5. arbetskraftsundersökningar

  arbetskraftsundersökningar, AKU, av Statistiska centralbyrån utförda månatliga intervjuundersökningar av ett representativt urval av Sveriges befolkning i åldern 16–64 år.
 6. arbetskraft

  ar`betskraft subst. ~en ORDLED: arbets--kraft-en
  Svensk ordbok
 7. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 8. realkapital

  realkapital, kapital (produktionsmedel) i form av bl.a. fabriker, verktyg, maskiner och mark som förutom råvara och arbetskraft krävs för att producera en vara.
 9. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,