1. Arktis

  Arktis, det polarområde som ligger runt Nordpolen.
 2. arktisk

  arktisk, avseende Arktis, nordpols-, polar-, nordlig.
 3. arktiskt dis

  arktiskt dis, dis som beror av den koncentration av luftföroreningar, främst sulfat och sot, som förekommer i luften över Arktis under senvintern.
 4. arktisk-montan

  arktisk-montan, växtgeografisk benämning på växter med utbredning dels i Arktis, dels i vissa bergstrakter i den norra tempererade zonen, såsom Himalaya, Kaukasus och Alperna.
 5. Arktiska rådet

  Arktiska rådet, samarbetsforum som ska arbeta för att skydda den arktiska miljön samt att medverka till ekonomisk, social och kulturell utveckling för regionen, bildat 1996. 

 6. Arktiska medelhavet

  Arktiska medelhavet, sammanfattande benämning på Norra ishavet (Arktiska oceanen) och Nordiska havet (dvs. Grönlandshavet, Islandshavet, Barents hav och Norska havet).
 7. arktisk prickfisk

  arktisk prickfisk, Protomyctophum arcticum, art inom familjen prickfiskar.
 8. arktisk marviol

  arktisk marviol, Cakile edentula, art inom familjen korsblommiga växter.
 9. arktisk tid

  arktisk tid, äldre benämning på den kallare delen av det tidsavsnitt då den senaste inlandsisen avsmälte från Danmark och södra Sverige, dvs. ca 16 000–9500 f.Kr.
 10. arktiska tundrajordmåner

  arktiska tundrajordmåner, jordmåner som förekommer på ca 4 % av jordens landyta i områden som karakteriseras av permafrost, få månaders medeltemperatur över 0 °C, ofta låg nederbörd men även liten avdunstning på grund av den låga temperaturen.