1. Johann Arndt

  Arndt, Johann, 1555–1621, tysk luthersk kyrkoman och författare, generalsuperintendent i Celle från 1611.
 2. Ernst Moritz Arndt

  Arndt, Ernst Moritz,1769–1860, tysk författare, historiker och politiker.
 3. järnkanslern

  järnkanslern, benämning på den tyske rikskanslern Otto von Bismarck, som 30 september 1862 i den preussiska deputeradekammaren yttrade att tidens stora frågor inte kunde lösas med tal och parlamentsbeslut utan endast med ”järn och blod” (tyska Eisen und Blut).
 4. Fredrik III

  Fredrik III (tyska Friedrich III.), 1831–88, tysk kejsare och kung av Preussen 9 mars–15 juni 1888, son till kejsar Vilhelm I.
 5. Star Wars

  Star Wars, amerikansk rymdsaga skapad 1977 av George Lucas.
 6. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.