1. Arne

  Arne, mansnamn av nordiskt ursprung, kortform av namn på Arn- (’örn’), bl.a. Arnbjörn, Arnsten och Arnulf.
 2. Arne Weise

  Weise, Arne, född 1930, radio- och TV-man, verksam vid Sveriges Radio sedan 1952.
 3. Arne Næss

  Næss, Arne, 1912–2009, norsk filosof, professor i Oslo 1939–71, grundare av tidskriften Inquiry.
 4. Arne Tiselius

  Tiselius, Arne, född 10 augusti 1902, död 29 oktober 1971, kemist, professor i biokemi vid Uppsala universitet 1938–68, Nobelpristagare i kemi 1948.
 5. Arne Jones

  Jones, Arne, 1914–76, skulptör, professor vid Konsthögskolan 1961–71.
 6. Arne Anka

  Arne Anka, satirisk fabeldjursserie, författad och tecknad 1983–95 och sedan 2005 av Charlie Christensen.
 7. Arne Thorén

  Thorén, Arne, 1927–2003, journalist och diplomat.
 8. Arne Tammer

  Tammer, Arne, 1913–2002, frisksportledare och instruktör, en av grundarna av Svenska frisksportförbundet (1935).
 9. Arne Dahl

  Dahl, Arne, pseudonym för författaren Jan Arnald.
 10. Arne Andersson

  Andersson, Arne, 1917–2009, löpare.