1. ARPANET

  ARPANET, Advanced research projects agency network, datornät i USA, tillkommet 1969 för att främja forskning kring datornät och för att underlätta försvarsfinansierade forskargruppers tillgång till datorresurser (databaser, elektronisk post, datorkraft).

 2. Hans Jean Arp

  Arp, Hans ( Jean), 1887–1966, fransk skulptör, målare och författare.
 3. arpeggio

  arpeggio, musikterm som anger att tonerna i ett ackord skall spelas som på en harpa, dvs. efter varandra (vanligen med början nedifrån) och inte samtidigt.
 4. -arp

  -arp, ortnamnselement som är en sydsvensk vidareutveckling ur förbindelsen - athorp.
 5. Sophie Taeuber-Arp

  Taeuber-Arp, Sophie, 1889–1943, schweizisk konstnär.
 6. Hans Arp

  Arp, Hans, fransk konstnär och författare, se Arp, Hans (Jean).
 7. Sophie Taeuber- Arp

  Arp, Sophie Taeuber-, schweizisk konstnär, se Taeuber-Arp.
 8. Arp Schnitger

  Schnitger, Arp, 1648–1719, tysk orgelbyggare.
 9. arpeggione

  arpeggione, franska guitare d’amour, gitarrcello, ”stråkgitarr”, instrument i cellostorlek med sex strängar stämda som en vanlig gitarr, men med välvt stall och välvd greppbräda samt avsedd att spelas med stråke (jämför gamba).
 10. Arpinum

  Arpinum, nuvarande Arpino, ursprungligen volskisk bergsstad i Latium, ca 90 km öster om Rom.