1. -arp

  -arp, ortnamnselement som är en sydsvensk vidareutveckling ur förbindelsen - athorp.
 2. Arp Schnitger

  Schnitger, Arp, 1648–1719, tysk orgelbyggare.
 3. Hans Arp

  Arp, Hans, fransk konstnär och författare, se Arp, Hans (Jean).
 4. Hans Jean Arp

  Arp, Hans ( Jean), 1887–1966, fransk skulptör, målare och författare.
 5. Sophie Taeuber- Arp

  Arp, Sophie Taeuber-, schweizisk konstnär, se Taeuber-Arp.
 6. Sophie Taeuber-Arp

  Taeuber-Arp, Sophie, 1889–1943, schweizisk konstnär.
 7. arpeggione

  arpeggione, franska guitare d’amour, gitarrcello, ”stråkgitarr”, instrument i cellostorlek med sex strängar stämda som en vanlig gitarr, men med välvt stall och välvd greppbräda samt avsedd att spelas med stråke (jämför gamba).
 8. arpeggio

  arpeggio, musikterm som anger att tonerna i ett ackord skall spelas som på en harpa, dvs. efter varandra (vanligen med början nedifrån) och inte samtidigt.
 9. Arpojaure

  Arpojaure, liten sjö i Torne lappmark.
 10. Arpinum

  Arpinum, nuvarande Arpino, ursprungligen volskisk bergsstad i Latium, ca 90 km öster om Rom.