1. Asarum

  Asarum, del av Karlshamns tätort.
 2. Asarum

  Asarum, det vetenskapliga namnet på växtsläktet hasselörter.
 3. Asarum

  Asarum, församling i Lunds stift, Karlshamns kommun, Blekinge (Blekinge län); 10 782 invånare (2016).

 4. Blekinge kustgnejs

  Blekinge kustgnejs, grå eller rödaktig, fint medel- eller finkornig gnejs som uppträder i flera områden i Blekinge.
 5. Karlshamn

  Karlshamn, kommun och tätort i Blekinge (Blekinge län).

 6. hasselörter

  hasselörter, Asarum, släkte hålrotsväxter med ca 70 arter fleråriga örter i den norra tempererade regionen, varav en i Europa.
 7. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.