1. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 2. Mindre Asien

  Mindre Asien, även
 3. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 4. Främre Asien

  Främre Asien, detsamma som Främre Orienten.
 5. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 6. sislar

  sislar, Spermophilus, släkte ekorrar med ca 40 arter i Eurasien och Nordamerika.
 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 9. asientofördrag

  asientofördrag, avtal mellan Spaniens och vissa andra länders regeringar om rätten att införa svarta slavar till de spanska kolonierna i Amerika.
 10. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.