1. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 2. Mindre Asien

  Mindre Asien är en halvö mellan Svarta havet och Medelhavet.
 3. Främre Asien

  Främre Asien, detsamma som Främre Orienten.
 4. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).

 5. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 6. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 7. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. Japan

  Japan är ett örike i Stilla havet, utanför Asiens kust.

 10. nötkreatur

  nötkreatur är en art oxdjur.