1. Pompeji

  Pompeji, latin Pompeii, italienska Pompei, stad sydsydöst om vulkanen Vesuvius i Kampanien, Italien, ca 20 km sydöst om Neapel; 26 300 invånare (2005).
 2. askåterföring

  askåterföring, bruket att återföra aska från förbränningsanläggningar till växtplatsen för den biomassa som förbränts eller till något annat område.
 3. svartlut

  svartlut, den förbrukade kokvätskan från sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 4. askhalt

  askhalt, den återstående mängd obrännbara ämnen som erhålls vid fullständig förbränning av olika material under givna betingelser.
 5. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 6. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 7. kelp

  kelp, askan efter förbränning av stora alger, främst brunalger.
 8. Ganges

  Ganges är en flod i Indien och Bangladesh.
 9. askeladd

  askeladd kallas ibland den yngste av tre bröder i folksagorna.
 10. aska

  aska är små fasta partiklar av glas och olika bergarter som kastas ut ur vulkaner.