1. Assar

  Assar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 2. Assar Åkerman

  Åkerman, Assar, 1860–1936, jurist och politiker, statsråd 1920 och 1921–23, riksdagsman 1909–14 (andra kammaren) och från 1919 (första kammaren).
 3. Assar Rönnlund

  Rönnlund, Assar, 1935–2011, längdskidåkare.
 4. Assar Hadding

  Hadding, Assar, 1886–1962, geolog, professor i geologi och mineralogi vid Lunds universitet 1934–51, dess rektor 1947–51.
 5. Assar Gabrielsson

  Gabrielsson, Assar, 1891–1962, industriman, en av Volvos grundare.

 6. Assar Lindbeck

  Lindbeck, Assar, född 1930, nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1964–71, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet sedan 1971.
 7. Assarhaddon

  Assarhaddon, kung av Assyrien 680–669 f.Kr., son till Sanherib.

 8. ass

  ass, äldre viktenhet.
 9. Assa AB

  Assa AB, Eskilstuna, företag som tillverkar lås- och säkerhetslösningar för bl.a. dörrar, fönster och skåp.
 10. ass

  ass, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen a, vilket markeras med ett b-förtecken (♭) framför noten.