1. Asta

  Asta, kvinnonamn, kortform av Astrid.
 2. astat

  astat, radioaktivt grundämne, den tyngsta av halogenerna i periodiska systemets grupp 17 ( VII B); kemiskt tecken At.
 3. Astarte

  Astarte, grekisk form för feniciska Astoret, annan namnform Athtart, västsemitisk fruktbarhets- och himmelsgudinna, liknande den babyloniska Ishtar.
 4. ASTA

  ASTA, förkortning för antikroppen antistafylolysin.
 5. Astarte

  Astarte, det vetenskapliga namnet på ett släkte musslor med ca 20 arter, varav fem i nordiska vatten, bl.a. Astarte borealis och Astarte elliptica, som lever i södra Östersjön och är relikter där sedan senaste istiden.
 6. astasi

  astasi, psykiskt betingad oförmåga att stå.
 7. Asta Nielsen

  Nielsen, Asta, 1881–1972, dansk skådespelerska.
 8. Asta Wickman

  Wickman, Asta, 1895–1983, översättare.
 9. Asta Ekenvall

  Ekenvall, Astrid ( Asta), född Hammarberg, 1913–2001, idé- och lärdomshistoriker, förste bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek 1968–78, fil. hedersdr 1972, professors namn 1993.
 10. Ásta Sigurðardóttir

  Sigurðardóttir, Ásta, 1930–71, isländsk författare och konstnär.