1. astasi

  astasi, psykiskt betingad oförmåga att stå.
 2. astat

  astat, radioaktivt grundämne, den tyngsta av halogenerna i periodiska systemets grupp 17 ( VII B); kemiskt tecken At.
 3. Asta

  Asta, kvinnonamn, kortform av Astrid.
 4. Astor

  Astor, släkt, härstammande från slaktaren Johann Jacob Astor ( 1724–1816) i Walldorf söder om Heidelberg, Tyskland, vars farfar uppges ha flytt från Frankrike i slutet av 1600-talet på grund av religionsförföljelse.
 5. Aster

  Aster, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med bl.a. astrar.
 6. Asta Nielsen

  Nielsen, Asta, 1881–1972, dansk skådespelerska.
 7. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 8. At

  At, kemiskt tecken för grundämnet astat.
 9. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 10. Asta Wickman

  Wickman, Asta, 1895–1983, översättare.