1. Atlanten

  Atlanten, den ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika.
 2. slaget om Atlanten

  slaget om Atlanten, Churchills benämning på kampen om underhållsvägarna till Storbritannien under andra världskriget mellan de allierades och tyskarnas sjö- och luftstridskrafter.
 3. Atlantens blå band

  Atlantens blå band, engelska The Blue Ribbon of the North Atlantic, en utmärkelse till det fartyg som utför den snabbaste färden över Nordatlanten.
 4. Atlanta

  Atlanta, huvudstad i delstaten Georgia, USA; 463 900 invånare (2016), med förstäder 5,4 miljoner invånare.

 5. atlant

  atlant, stenfigur utformad som manlig bärande gestalt, vilken i stället för pelare eller kolonn bär upp valv eller bjälklag.
 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 8. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 9. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 10. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.