1. Atlantens blå band

  Atlantens blå band, engelska The Blue Ribbon of the North Atlantic, en utmärkelse till det fartyg som utför den snabbaste färden över Nordatlanten.
 2. Atlanta

  Atlanta, huvudstad i delstaten Georgia, USA; 463 900 invånare (2016), med förstäder 5,4 miljoner invånare.

 3. Atlanten

  Atlanten, den ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika.
 4. atlant

  atlant, stenfigur utformad som manlig bärande gestalt, vilken i stället för pelare eller kolonn bär upp valv eller bjälklag.
 5. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 8. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 9. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 10. amerikanska inbördeskriget

  amerikanska inbördeskriget, krig 1861–65 mellan nordstater och sydstater i USA.