1. Audi AG

  Audi AG, Ingolstadt, tysk personbilstillverkare inom Volkswagenkoncernen (VAG) med märket Audi.
 2. audivisuell

  audivisuell, audiovisuell, som har att göra med hörseln och synen; förkortas ofta AV, t.ex. i termen AV-hjälpmedel.
 3. audiologi

  audiologi, läran om hörseln.
 4. audiovisuell

  audiovisuell, detsamma som audivisuell.
 5. audiometri

  audiometri, hörselmätning.
 6. auditorium

  auditorium, plats för åskådare/åhörare i teater- eller konsertlokal, föreläsnings- eller hörsal; publiken vid en konsert, en föreläsning e.d.
 7. audionom

  audionom, tidigare hörselvårdsassistent, person som huvudsakligen arbetar inom landstingets hörselvård, eller inom privat sådan verksamhet, med kartläggning, utredning och behandling av hörselskador samt information om hörselskador och hjälpmedel.
 8. audiens

  audiens, företräde hos högt uppsatt person; särskilt ett statsöverhuvuds mottagande av ett främmande sändebud.
 9. Audie Murphy

  Murphy, Audie, 1924–71, amerikansk skådespelare.
 10. auditör

  auditör, jurist som biträder en militär chef vid avgörande av bl.a. disciplinärenden.