1. Audi AG

  Audi AG, Ingolstadt, tysk personbilstillverkare inom Volkswagenkoncernen (VAG) med märket Audi.
 2. audiens

  audiens, företräde hos högt uppsatt person; särskilt ett statsöverhuvuds mottagande av ett främmande sändebud.
 3. Audie Murphy

  Murphy, Audie, 1924–71, amerikansk skådespelare.
 4. audio

  audio-, förled med betydelsen hörsel-, som har med hörseln att göra.
 5. auditorium

  auditorium, plats för åskådare/åhörare i teater- eller konsertlokal, föreläsnings- eller hörsal; publiken vid en konsert, en föreläsning e.d.
 6. audiogram

  audiogram är det resultat som man får fram när man undersöker hur en person hör.
 7. auditiv

  auditiv, som har samband med hörsel.
 8. auditör

  auditör, jurist som biträder en militär chef vid avgörande av bl.a. disciplinärenden.
 9. audionom

  audionom, tidigare hörselvårdsassistent, person som huvudsakligen arbetar inom landstingets hörselvård, eller inom privat sådan verksamhet, med kartläggning, utredning och behandling av hörselskador samt information om hörselskador och hjälpmedel.
 10. audivisuell

  audivisuell, audiovisuell, som har att göra med hörseln och synen; förkortas ofta AV, t.ex. i termen AV-hjälpmedel.