1. Auschwitz

  Auschwitz, tyskt namn på staden Oświęcim i södra Polen, plats för det mest beryktade av de nazistiska koncentrations- och förintelselägren vid tiden för andra världskriget.

 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 4. Josef Mengele

  Mengele, Josef, född 1911, död troligen 1978 eller 1979, tysk läkare och SS-officer.
 5. antiziganism

  antiziganism, benämning på rasism riktad mot romer.
 6. koncentrationsläger

  koncentrationsläger är stora fångläger där många människor hålls inspärrade, oftast på grund av sina politiska åsikter.
 7. Hédi Fried

  Fried, Hédi, född Szmuk 1924, rumänsk-svensk författare, psykolog och överlevande från förintelsen.

 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. nyfascism

  nyfascism, även neofascism, samlingsbenämning på högerextremistiska rörelser och partier som i fråga om program, symboler och aktionsformer anknyter till fascismen och nazismen.
 10. Rudolf Höss

  Höss, Rudolf, 1900–47, tysk nazistisk polistjänsteman, kommendant i Auschwitz 1940–43 och under en period sommaren 1944.