1. Avesta

  Avesta, zoroastrismens samling av heliga texter, främst liturgiska böcker som ännu i dag reciteras vid gudstjänsterna.
 2. Avesta Tidning

  Avesta Tidning, opolitisk tredagarstidning, grundad 1882.

 3. Avesta

  Avesta, kommun och tätort (stad) i Dalarna (Dalarnas län).

 4. Avesta

  Avesta, församling i Västerås stift, Avesta kommun, Dalarna (Dalarnas län); 7 722 invånare (2016).

 5. Zend-Avesta

  Zend-Avesta, föråldrad benämning på den forniranska heliga skriften Avesta.
 6. zend-avesta

  zend-avesta, föråldrad benämning på avestiska, det språk på vilket Avesta är skriven (jämför iranska språk, Forniranska).
 7. Avestakoncernen

  Avestakoncernen, svensk stålkoncern med bakgrund i Avesta Jernverks AB, som grundades 1883 med Johnsonkoncernen som delägare och från 1905 som majoritetsägare.
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 9. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 10. stambana

  stambana, ursprungligen statligt byggd järnvägslinje av riksbetydelse (se tabell).